RENFORT        *REINFORCEMENT

RENFORT *REINFORCEMENT

Varenummer: 860201218

Kr 490,- Kr 490,-

- Øker glideskinnestyrke og -levetid 
- Svart
REV-XM 174"